Izdani dobropis za gradbeni posel (76.a člen)

 

Dobropis izdamo kot izdani račun po 76.a členu ZDDV-1, le da je količina na vrstici artikla negativna.

Zapis v davčne evidence

Samo pri dobropisih, ki se nanašajo na dobave iz preteklih obdobij in so izdani v skladu s 76.a členom ZDDV-1, je treba po izdaji dobropisa vnesti še datum popravka, da se pravilno upošteva na Poročilu o dobavah.

  1. Po izstavitvi dobropisa v meniju izberemo Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > DDV.
  2. Na preglednici izberemo vrstico z zapisom DDV za dobropis s klikom na ikono za urejanje na začetku vrstice.
  3. Vnesemo Datum popravka.
  4. Dobropis bo zajet v Poročilo o dobavah na ta datum.