Izdanega računa za izvoz ni v knjigi izdanih računov.

 

Pri izstavitvi izdanega računa kupcu iz tretjih držav upoštevamo:

 

1. Izberemo artikel, ki ima določeno stopnjo DDV >  Oproščeno DDV .

2. Račun bo v knjigi izdanih računov zaveden v stolpcu 11.

 

Kategorije: