Izdanega računa ni v knjigi izdanih računov.

 

Če izdanega računa ni v knjigi izdanih računov, preverimo naslednje: 

1. Na artiklu > stopnja DDV > ne sme biti določena > neobdavčeno.

Če je artikel dejansko neobdavčen, potem je pravilno, da ni zapisan v knjigi izdanih računov.

2. Temeljnica izdanega računa mora biti potrjena in imeti vpisane podatke za DDV, vključno s podatkom Datum za DDV.

Če temeljnica ni potrjena, je kot osnutek zelene barve in jo moramo potrditi. 

 

 

 

 

Kategorije: