Izdana naročila

 

Vnos izdanih naročil je namenjen naročanju dobaviteljem in notranjemu nadzoru nad naročili. Spremljamo po datumih izdaje naročila, potrditve, predvidene dobave in dejanske dobave.

1. V meniju Poslovanje > Izdana naročila.

2. Kliknemo Nov.

Vnos glave naročila

Zavihek Osnovni podatki:

1. Številka: program številko vpiše samodejno v okviru poslovnega leta in je ne moremo spreminjati.

2. Stranka > iz spustnega seznama izberemo stranko.

3. Datum: Vnesemo datum naročila.

4. Rok: Vnesemo datum predvidene dobave, ki se izpiše tudi na izpisu naročila.

datumi so namenjeni nadzoru nad delovnim procesom, spremljanjem razhajanj med napovedanimi roki dobave in dejanskimi dobavami, načrtovanju količine zalog… 

5. Denarna enota.

6. Analitika: izberemo jo lahko iz spustnega seznama.

7. Veza: Vnesemo poljubno vezo.

 

Vnos vrstic naročila

1. Artikel: izberemo iz spustnega seznama, tako da v polje vnesemo začetek opisa artikla (na primer »stek« za "steklenica").

 • S klikom na Podrobno (svinčnik) lahko urejamo nastavitve za izbrani artikel, s klikom na Nov (znak +) pa lahko dodamo nov artikel. Dodajamo jih lahko tudi prek menija Šifrant > Artikli.

2. Iz šifranta se predlaga naziv izbranega artikla, ki ga lahko spremenimo (ta podatek se izpiše na izpisu naročila).

3. Vnesemo količino in ceno.

4. Kliknemo Shrani vrstico .

5. Če je naročilo sestavljeno iz več artiklov, jih dodamo po opisanem postopku (točke 1 do 4).

V preglednici na spodnjem delu ekrana so vidne vse že vnesene vrstice naročila.

6. Posamezne vrstice lahko:

 • urejamo > s klikom   na vrstici pred artiklom, katerega želimo urejati.
 • brišemo > s klikom na koncu vrstice.

 

Zavihek Predogled

V zavihku predogled lahko urejamo obstoječ izpis izdanega naročila.

S klikom na + Nov izpis pripravimo nov izpis izdanega naročila.

Pri izpisu izdanega naročila urejamo:

 • Splošne nastavitve
 • Glavo listine
 • Naslov
 • Dodatni opise/klavzule
 • Podpis
 • Nogo listine
 • Terminologijo in prevajanje
 • Ostale nastavitve.

 

O urejanju standarnih nastavitev izpisov lahko preberete v nastavitve izpisov - splošne nastavitve.

 

Ostale nastavitve

V zavihku Ostale nastavitve imamo možnost, da nastavimo dodatne nastavitve za izpis izdanega naročila. Posamezno nastavitev vključimo tako, da damo kljukico pri nastavitvi:

 • Tiskanje kode artikla - pri nazivu artikla se v oklepaju izpiše koda artikla. Če artikel nima kode, se koda ne izpiše.
 • Tiskanje zaporedne številke vrstice - pri izpisu listine so vrstice artiklov oštevilčene z zaporednimi številkami.
 • Izpis naslova Minimax - - zapis Minimax se izpiše na dnu dokumenta.

 

Zavihek Naslovnik/Prejemnik

Program podatke prepiše iz nastavitev na stranki.

 

Zavihek Opomba

Opomba je namenjena interni uporabi. Na izpisih ni prikazana.

 

Po končanem vnosu naročila kliknemo :

 

 • Shrani > shranimo naročilo v osnutek, katerega lahko še vedno urejamo..
 • Potrdi > naročilo izstavimo. Program v polje Potrjeno vpiše datum izstavitve oz potrditve naročila.

 

 

Pregled  naročila

Na pogledu potrjenega izdanega naročila so naslednji gumbi:

Nazaj: Program prikaže osnovno preglednico izdanih naročil.

Nov: Vnos novega naročila.

Prekliči potrditev: naročilo prekličemo v osnutek , lahko ga urejamo.

Zaključi: Na polju Zaključeno program zapiše datum zaključka naročila.

Razveljavi: Na polju Razveljavljeno program zapiše datum razveljavitve naročila.

Kopiraj v prejem: program kopira celotno naročilo v prejem v Zalogah.

Natisni: program pripravi dokument, katerega natisnemo (za dobavitelja).

Pošlji po e-pošti : pošljemo dokument po e-pošti (dobavitelju)

Kategorije: