Izdana konsignacija

Konsignacijsko skladišče

Za vsakega konsignatarja odpremo svoje skladišče (lahko tudi več skladišč za posamezne trgovine).

 

 

1. Prenos zaloge na skladišče konsignatorja

Skladišče konsignatarja služi za evidenco o vrsti in količini blaga, kje v prodaji pri določenem kosignatarju (oziroma posamezni trgovini).

To je skladišče naše organizacije in zaloga ostaja v naši lasti.

V Zalogah izberemo Nov > prenos ter ustrezno količino blaga prenesemo na skladišče konsignatarja.

Več o prenosu na drugo skladišče.

 

2. Dobavnica

Če pri vnosu medskladiščnice vnesemo stranko, nam pri potrditvi program pripravi tudi dobavnico. Sicer lahko natisnemo samo medskladiščnico.

 

3. Izdaja iz konsignacijskega skladišča

 

Ko konsignatar naše blago proda, sledi Izdaja iz konsignacijskega skladišča.

Vnesemo novo izdajo, kjer izberemo ustrezno konsignacijsko skladišče.

 

4. Izdaja računa konsignatorju

Za prodano blago izdamo konsignatarju račun, ki ga najhitreje naredimo iz izdaje s kopiranjem v račun.

 

5. Prestalo blago v konsignacijskem skladišču

Če konsignatar še naprej prodaja naše blago, potem ta zaloga ostane na tem skladišču.

Če konsignatar vrne preostalo blago, potem naredimo prenos iz skladišča konsignatarja v »običajno« skladišče.

Kategorije: