Izdan račun za obračun razlike v ceni

 

Če želimo na Izdanem računu obračunati razliko v ceni (primer: prodaja rabljenega blaga, rabljenih vozil, turističnih aranžmajev...) uredimo v programu naslednje nastavitve:

 

1. Nastavitve:

 

1. V meniju > Nastavitve > Obdobje za DDV >

2. Najprej odpremo obdobje za DDV in ga shranimo >

3. Nato izberemo Uredi

4. Izberemo vnos cen z DDV >

5. Cene na računu > DDV je vračunan v ceno (83.člen) >

  • V kolikor imamo predhodno nastavitev vnos cen brez DDV (82. člen), ta sprememba vpliva na nastavitev prodajne cene v Šifrantu > Artikli.

 

6. Dodamo kljukico na polju> Obračun DDV od razlike v ceni.

7. Shranimo.

 

 

 

2. Vnos Računa

 

1. V meniju Poslovanje > Izdani računi >

2. Vnesemo nov račun >

3. Pri dodajanju artikla (po splošni ali znižani stopnji)> program samodejno predlaga znesek nabavne vrednosti artikla (v primeru, da vodimo Zalogo) v polje Neobdavčena vrednost. Vrednost lahko tudi ročno uredimo.

 

 Pomembno!

Če želimo na računu hkrati obračunati artikel po splošni oz. znižani stopnji DDV, polje Neobdavčena vrednost mora biti prazno.

 

 

Kaj program pripravi?

Pri izstavitvi računa program na izpisu pdf samodejno izpiše vrstico artikla le s končnim zneskom

Na temeljnici pa bo znesek neobdavčjive vrednosti pripravil ločeno vrstico.

Ta nastavitev ne omogoča priprave e-računa .