Izdan račun v tuji denarni enoti

 

Pri izstavitvi računa tujemu kupcu v tuji denarni enoti, nam program pri izstavitvi in tiskanju izpiše znesek računa v izbrani denarni enoti in specifikacijo tega v domači denarni enoti.

1. V Šifrantu > Stranke > Nov.

2. Vnesemo stranko iz druge države.

3. Na polju > denarna enota, program določi denarno enoto glede na Državo iz katere stranka prihaja (denarno enoto lahko tudi spremenimo.)

4. Vnesemo izdan račun.

5. Na izpisu izdanega računa, program izpiše podatke v tuji in domači denarni enoti: