Izdan račun - "datum opravljanja do" v prihodnosti

 

Navodilo velja za primere, ko je na izdanem računu datum opravljanja do večji od datuma računa.

Primer takih računov so izdani računi za naročnine in druge storitve, ki imajo datum opravljanja do v prihodnosti.

 

Vnesemo izdan račun, pri katerem je datum opravljanja do večji od datuma računa.

Program bo številčil izdan račun na podlagi datuma opravljanja do.

Za datum temeljnice upošteval datum opravljanja do.

Za podatke za DDV bo upoštevan datum računa.

 

1. Vnos računa

 

 

2. Prikaz temeljnice: