Izdali smo račun kupcu, nato pa naknadno popravili podatke o naslovu kupca. Na računu je še vedno stari naslov.

 

Podatke o kupcu smo uredili v Šifrantu  > stranke.

1. Če je bil račun izdan pred spremembo podatkov na stranki, račun prekličemo s klikom na Prekliči izstavitev.

2. Nato kliknemo Uredi.

3. Na zavihku Naslovnik/Prejemnik preverimo, če se je zapisal pravi naslov. Sicer ga izberemo iz spustnega seznama.  

4. Račun ponovno izstavimo > Izstavi in Natisni.