Inventura zalog

 

V meniju  Poslovanje > Zaloge.

1. Gumb Nov > Inventura.

2. Določimo Vrsto inventure:

3. Ugotavljanje viškov in manjkov (v tem primeru se bodo izračunali in ustrezno poknjižili viški in manjki).

4. Ugotavljanje porabe (v tem primeru bodo na osnovi inventurnih podatkov razbremenjene zaloge).

5. Vnesemo Datum inventure.

6. Vnesemo Opis.

7. Določimo lahko Količine naj se prenesejo v dejanjske količine (v tem primeru pri vnosu dejanjskih količin vpisujemo le spremenjene količine).

8. Kliknemo na Shrani.

 

Priprava podatkov za potrebe inventure

1. Izberemo skladišče, ki ga želite obdelovati.

2. Inventurno listo natisnemo s klikom > Natisni inventurno listo:

  • Tiskanje s količinami (na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog in dejanske količine na datum inventure).
  • Tiskanje brez dejanske količine (na inventurni listi so natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure).
  • Tiskanje brez količin (na inventurni listi niso natisnjene količine iz stanja zalog na datum inventure).

3. Če vnašamo količine iz popisa, kliknemo Vnos dejanskih količin, kjer izberemo stran iz inventurne liste.

4. Po končanem vnosu Izberemo Potrdi.

5. Če je na inventurni listi vpisan artikel, ki ni natisnjen, kliknemo Nov inventurni višek.

  • Izberemo Artikel, ki predstavlja inventurni višek.
  • Vnesemo Dejansko količino.
  • Vnesemo Vrednost.
  • potrdimo.

6. Če urejamo zaloge po opravljeni inventuri , kliknemo Osveži (posodobile se bodo vrednosti artiklov in količin).

7. Kliknemo na gumb Zapri.

 

Ko so dejanske količine vnesene, naredimo rezultat inventure.

1. Kliknemo Rezultat inventure. V preglednici je prikazan rezultat inventure z viški in manjki.

2. Rezultat inventure natisnemo > Natisni rezultat inventure.

3. Ko smo z rezultatom inventure zadovoljni, kliknemo Potrdi inventuro (program knjiži viške in manjke v zalogo in dvostavno knjigovodstvo)

4. Kliknemo na Zapri.

Kategorije: