Inventura v maloprodaji

 

Inventuro v maloprodaji pripravimo:

Količinska maloprodaja

1. V  meniju > Poslovanje> Maloprodaja

2. izberemo Nov > IN Inventura ter vnesemo naslednje podatke:

3.  Datum.

4.  Številka.

5.  Določimo:

  • Količine naj se prenesejo v dejanske količine (prenese se količina)
  • Prenesejo naj se samo artikli na zalogi  (prenese se brez količine)

6. Izberemo > Nadaljuj.

7. Program izpiše seznam artiklov > na vrstici artikla vnesemo oz. popravimo količine.

8. Inventuro potrdimo > Potrdi.

Program pripravi temeljnico.

 

Vrednostna maloprodaja

1. V  meniju > Poslovanje> Maloprodaja

2. izberemo Nov > IN Inventura ter vnesemo naslednje podatke:

3.  Datum.

4.  Številka.

5. Prodajna vrednost - sprememba prodajne vrednosti pri inventuri.

6. Vrednost DDV - sprememba vrednosti DDV pri inventuri.

7. Inventuro potrdimo > Potrdi.

Program pripravi temeljnico.

Kategorije: