Invalidnina

Nastavitve na delavcu

1. Iz menija izberemo Šifrant > Delavci.

2. Kliknemo na Ime in priimek delavca.

3. Kliknemo na Uredi.

4. V razdelku Podatki za dohodnino odkljukamo Osebna olajšava za invalidnost (pomeni, da delavec uveljavlja osebno olajšavo za invalidnost).

5. Če delavec dela polovični delavni čas, aktiviramo kljukico na Polovična invalidnost.

6. Vnesemo Številko zadeve za invalidnino, da se bo izpisala na zahtevku za invalidnino.

7. Nastavitve shranimo.

 

Obračun plače

Na vnosu obračunskih postavk za delavca - invalida

Z zgornjimi nastavitvami program samodejno pripravi obračunsko vrstico za polovični invalidnost, če imamo na delavcu s kljukico označeno polje Polovična invalidnost.

Ostale ure program predlaga kot redno delo ali državni praznik.

 

Drugi način obračuna je ročni vnos postavke na delavcu v obračunu plače.

1. V polju Vrsta izplačila s spustnega seznama izberemo Invalidnina.

2. Vpišemo Število enot (ur).

3. Kliknemo na Potrdi.

4. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk, kliknemo na Shrani.

 

Za obračunano invalidnino program pripravi Zahtevek za invalidnino.