Invalidi nad kvoto

 

Vnos v šifrant Delavci

Invalid nad kvoto označimo v Šifranti > Delavci.

1. Izberemo delavca s klikom na Ime in priimek delavca

2. Kliknemo Uredi.

3. Na polju Invalid nad kvoto dodamo kljukico (pomeni, da je delavec invalid nad kvoto).

4. Kliknemo Shrani.

 

Obračun plače

Na prvem koraku obračuna plač (osnovne nastavitve) določimo konto za invalide nad kvoto  (izberemo konto iz skupine 96), na katerega program knjiži prispevke PIZ.

Podatki se zapišejo v obrazcu REK-1 v polje A014  in v temeljnici.

Program ne pripravi plačilnih nalogov za prispevke PIZ.