Gotovinska in negotovinska prodaja v vrednostni maloprodaji

 

V meniju > Poslovnaje > Maloprodaja > Vrednostna maloprodaja izberemo :

1. Nov > GP (Gotovinska prodaja)

ali Nov > NP Negotovinska prodaja.

2. Vnesemo Datum.

3. VnesemoŠtevilka.

4. Veza - dodaten opis.

5. Stranka - vnos samo pri negotovinski prodaji.

6. Prodajna vrednost - prodajna vrednost blaga, ki smo ga prodali.

7. Vrednost DDV - vrednost DDV-ja od blaga, ki smo ga prodali.

8. Kliknemo Potrdi.

 

Program pripravi temeljnico.

Kategorije: