Finančna razkritja poslovanja (FRP)

 

Namen standarda FRP - Finančna razritja poslovanja je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu itd.

 

1. V meniju Knjigovodstvo > Finančna razkritja poslovanja.

2. Na polju Računovodski servis izberemo željeno stranko iz Šifranta strank.

3. Stanje na dan : vnesemo datum , do katerega bo program upošteval podatke.

4. Kliknemo Pripravi poročilo. Datoteko shranimo na namizje. Po potrebi podatke poljubno ročno dopolnimo.

 

Kaj program pripravi?

Program pripravi excellovo datoteko.

Poročilo vsebuje Bilanco stanja in Izkaz poslovnega izida in podrobneje razdelane podatke iz Bilance stanja v skladu z napotki za poročanje FRP.

 

Kategorije: