Finančna razkritja poslovanja (FRP)

 

Namen standarda FRP - Finančna razritja poslovanja je uporaba enotnih obrazcev in datotek za komunikacijo med banko, komitenti bank in izvajalci računovodskih storitev pri reševanju vlog za odobritev kredita, limitov na poslovnem računu itd.

 

1. V meniju Knjigovodstvo > Finančna razkritja poslovanja.

2. Na polju Računovodski servis izberemo željeno stranko iz Šifranta strank.

3. Stanje na dan : vnesemo datum , do katerega bo program upošteval podatke.

4. Kliknemo Pripravi poročilo. Datoteko shranimo na namizje.

5. Datoteko shranimo na namizje. 

6. Podatke poljubno ročno dopolnimo.

7. Če bomo datoteko pošiljali prek portala bizBox , jo ponovno naložimo v polju > Datoteka s poročilom: 

8. Poročilo podpišemo s klikom na Podpiši poročilo.

9.  V polje Pošlji na banko: izberemo banko kateri bomo poročilo poslali.

10. in kliknemo Pošlji na BizBox.

11. Ko zaključimo z oddajo kliknemo Nazaj.

 

Pomembno.

Če želimo podatke uspešno izvoziti v Bizbox, pri shranjevanju izbremo obliko datoteke Excel 97-2003.

Če pošiljamo datoteko banki neposredno po elektronski pošti, oblika datoteke ni pomembna.

 

Kaj program pripravi?

Program pripravi excellovo datoteko.

Poročilo vsebuje Bilanco stanja in Izkaz poslovnega izida in podrobneje razdelane podatke iz Bilance stanja v skladu z napotki za poročanje FRP.

 

Kategorije: