Evidenca dela

 

Evidenco dela za določeno poslovno leto pripravimo:

1. V meniju Plače > Obračun plač.

2. S klikom na Zbiri > Plač .

3. Zatem izberemo Izpis evidence dela

4. Na polju delavec > izberemo delavca iz spustnega seznama. (če pustimo prazno se pripravi izpis za vse delavce)

5. Vnesemo datume obračuna.

6. Program pripravi izpis ločen po posameznih mesecih za vsako izplačilo posebej.