ePobot - Vnos izvedenih pobotov v Minimax

 

Na podlagi AJPES-ovega poročila o izvedenih pobotih, v program vnesemo podatke o pobotanih terjatvah in obveznostih.

1. V meniju Poslovanje > Odprte postavke > Večstranski poboti,

2. Kliknemo obodobje pobota.

3. Kliknemo Vnesi pobote>  program odpre preglednico, v katero vpišemo terjatve, ki zapirajo obveznosti, ki smo jih dali v pobot.

4. Na koncu posamezne vrstice obveznosti,  kliknemo > Nov 

5. Program odpre okno za vnos terjatve, s katero bo pobotana obveznost:

 

Na levi strani je prikazana obveznost, ki smo jo dali v pobot in jo bomo zapirali s terjatvijo na desni.

 Pri vnosu terjatve izberemo:

 • Stranka – izberemo stranko, do katere imamo terjatev in je bila navedena v izpisu pobotanih postavk, ki smo ga pridobili iz AJPESa.
 • Že pobotano – v primeru, da smo z izbrano terjatvijo že delno zapirali kakšno drugo terjatev  v izbranem krogu pobota, je tukaj prikazan znesek, ki je že bil pobotan z drugimi obveznostmi. 
 • Terjatev – izberemo račun (odprto postavko), s katero bomo pobotali izbrano obveznost.
 • Zapadlo – program ponudi datum zapadlosti iz postavke, ki smo jo vpisali v polje Terjatev
 • Odprto – prikazan je odprti znesek izbrane postavke, s tem da je od odprte postavke odštet znesek, ki je upoštevan že na drugih obveznosti (znesek Že pobotano)
 • Za pobot – vpišemo znesek terjatve, ki bo zaprl izbrano obveznost. V primeru, da smo vpisali previsok znesek (večji kot je znesek obveznosti ali pa večji kot je znesek terjatve), nas program opozori, da je »Nepravilen znesek za pobot.«
 • Kliknemo Shrani.

 

6. V preglednici pobotov so dodane postavke terjatev, ki smo jih vnesli ročno:

7. Po zaključku vnosov kliknemo > Nazaj > Zaključek.

 

Kaj program pripravi?

 • Program pripravi temeljnico
 • zapre odprte postavke. Na posamezni postavki (izdani ali prejeti račun)je zapis, da je postavka zaprta z večstranskim pobotom.
 • Iz arhiva plačilnih nalogov na osnovno preglednico povrne naloge za tiste obveznosti, ki niso bile pobotane.
 • Za delno pobotane obreznosti, program pripravi nov nalog z zneskom, ki ostane za plačilo po knjiženem večstranskem pobotu.

 

Kategorije: