Employee (Delavec)

Splošno navodilo:

SL: Šifrant Delavci

API dokumentacija:

https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Employee

Kratek opis

Omogočeno je branje delavcev.

Omogočeno je dodajanje in spreminjanje delavcev.

Omogočeno je brisanje delavcev.

 

Employee - podatki delavca

 

Employee

Podatek

Opis

Code

Šifra delavca
TaxNumber Davčna številka delavca
FirstName Ime delavca
LastName Priimek delavca
Address Naslov delavca
PostalCode Poštna številka
City Kraj
Country

Država prebivanja

*********

CountryOfResidence

Država rezidentstva

*********

DateOfBirth Datum rojstva
Gender

Spol

 • M - moški,
 • Z - ženski.
EmploymentStartDate Datum začetka zaposlitve
EmploymentEndDate Datum prekinitve zaposlitve
EmploymentType

Vrsta zaposlitve

 • ZD - zaposleni delavec,
 • ZL - zaposleni lastnik,
 • ZAP - zaposlen drugod,
 • DSP - dijak ali študent na obvezni praksi,
 • ZJD - zaposleni delavec - javna dela.
PersonalIdentificationNumber EMŠO delavca
Notes Opombe
InsuranceBasis

Podatek se vnaša, če je EmploymentType = ZL.

Pri vrsti organizacije zasebnik se vnaša:

 • 005 - Podlaga 005,
 • 104 - Podlaga 104.

 

Pri vrsti organizacije gospodarska družba se vnaša:

 • 040in112 - Podlaga 040 + 112,
 • 040 - Podlaga 040,
 • 103 - Podlaga 103.