Dvostranski pobot

 

V programu lahko pripravimo predlog za dvostranski pobot, ki ga stranka najprej potrdi, nato pa ga potrdimo, pri čemer program naredi temeljnico z ustreznimi knjižbami ter zapre terjatve in obveznosti.

 

Predlog za dvostranski pobot

1. V meniju Poslovanje izberemo Odprte postavke.

2. Izberemo Stranko, za katero želimo pripraviti dvostrankarski pobot.

3. Program ponudi seznam računov, z možnostjo pobota. Z dodano kljukico izberemo račune, ki jih želimo pobotati. Ko je skupna vrednost obveznosti in terjatev enaka, se prikaže gumb Shrani.

4. Izberemo Shrani - pobot ostane v osnutku, se ne potrdi.

 

Pomembno!
Skupna vrednost obveznosti in terjatev mora biti enaka, šele nato se prikaže gumb Shrani.

 

5. Izberemo Izstavi - program pripravi dokument Predlog za kompenzacijo, ki ga pošljemo stranki v potrditev.

6. Program pripravi osnutek dvostranskega pobota. Tega izstavimo. 

7. Program pripravi dokument Predlog za kompenzacijo, ki ga pošljemo stranki v potrditev.

 

8. Izgled dokumenta lahko urejamo znotraj menija za urejanje Nastavitev > Izpisi > Dvostranskarski poboti.

 

Potrditev dvostranskega pobota

1. Po potrditvi s strani stranke vstopimo v Odprte postavke in izberemo Dvostranski poboti.

2. V preglednici najdemo vse osnutke, izstavljene in potrjene dvostranske pobote za vse stranke.

(Če želimo pregledovati pobote samo za določeno stranko, v Odprtih postavkah najprej izberemo stranko in nato kliknemo ( Najdi ).

3. Za potrditev pobota kliknemo na njegov status (Izstavljen).

4. Izberemo Potrdi ter vnesemo datum potrditve pobota (na ta dan bo knjižena temeljnica) in kliknemo Potrdi. Program pripravi knjigovodsko temeljnico, ki zmanjša terjatve in obveznosti za znesek pobota, v saldakontih pa zapre odprte postavke.

 

Plačilni nalogi

Ob potrditvi pobota se plačilni nalogi za pobotane obveznosti premaknejo v arhiv plačilnih nalogov.

Če je bila neka obveznost delno pobotana, bo samodejno nastal nov plačilni nalog za še odprti znesek obveznosti.

 

Preklic dvostranskega pobota

Če želimo dvostranski pobot popraviti ali izbrsati, moramo najprej v dvostavnem knjigovodstvu preklicati temeljnico

Bližnjico do nje najdemo na dvostranskem pobotu, sicer pa v Dvostavnem knjigovodstvu (z oznako BK).

Šele nato lahko pobot prekličemo s klikom na gumb Preklic potrditve.

S preklicem dvostranskega pobota se plačilni nalogi iz arhiva vrnejo nazaj na preglednico plačilnih nalogov.

 

Pobot lahko nato:

  • s klikom na Potrdi lahko vnesemo datum pobota in ga ponovno potrdimo.
  • s klikom na Preklic izstavitve pa lahko predlog za pobot pobrišemo, vnesemo novega ali obstoječega izstavimo.
     
Kategorije: