Dvostranski pobot

 

V programu lahko pripravimo predlog za dvostranski pobot, ki ga stranka najprej potrdi, nato pa ga potrdimo, pri čemer program naredi temeljnico z ustreznimi knjižbami ter zapre terjatve in obveznosti.

 

Predlog za dvostranski pobot

1. V meniju Poslovanje izberemo Odprte postavke.

2. Poiščemo stranko, za katero želimo pripraviti pobot terjatev in obveznosti.

3. S klikom nanjo se prikaže seznam vseh odprtih terjatev in obveznosti za to stranko. (Do te iste preglednice lahko pridemo tudi tako, da v šifrantu Stranke poiščemo to stranko in izberemo Odprte postavke.)

4. Kliknemo na gumb Dvostranski poboti - odpre se nam pregled dvostranskih pobotov za stranko. Nov pobot pripravimo s klikom na gumb Nov.

5. Odkljukamo obveznosti in terjatve, ki naj se pobotajo, in vpišemo zneske pobota za posamezne postavke. Vrstni red ni pomemben.

 

Pomembno!
Skupna vrednost obveznosti in terjatev mora biti enaka, šele nato se prikaže gumb Shrani.

6. Program pripravi osnutek dvostranskega pobota. Tega izstavimo. 

7. Program pripravi dokument Predlog za kompenzacijo, ki ga pošljemo stranki v potrditev.

 

8. Izgled dokumenta lahko urejamo znotraj menija za urejanje Nastavitev > Izpisi > Poboti.

 

Potrditev dvostranskega pobota

1. Po potrditvi s strani stranke vstopimo v Odprte postavke in izberemo Dvostranski poboti.

2. V preglednici najdemo vse osnutke, izstavljene in potrjene dvostranske pobote za vse stranke.

(Če želimo pregledovati pobote samo za določeno stranko, v Odprtih postavkah najprej izberemo stranko in nato kliknemo Pregled dvostranskih pobotov).

3. Za potrditev pobota kliknemo na njegov status (Izstavljen).

4. Vnesemo datum potrditve pobota (na ta dan bo knjižena temeljnica) in kliknemo Potrdi. Program pripravi knjigovodsko temeljnico, ki zmanjša terjatve in obveznosti za znesek pobota, v saldakontih pa zapre odprte postavke.

 

Plačilni nalogi

Ob potrditvi pobota se plačilni nalogi za pobotane obveznosti premaknejo v arhiv plačilnih nalogov.

Če je bila neka obveznost delno pobotana, bo samodejno nastal nov plačilni nalog za še odprti znesek obveznosti.

 

Preklic dvostranskega pobota

Če želimo dvostranski pobot popraviti ali izbrsati, moramo najprej v dvostavnem knjigovodstvu preklicati temeljnico

Bližnjico do nje najdemo na dvostranskem pobotu, sicer pa v Dvostavnem knjigovodstvu (z oznako BK).

Šele nato lahko pobot prekličemo s klikom na gumb Preklic potrditve.

S preklicem dvostranskega pobota se plačilni nalogi iz arhiva vrnejo nazaj na preglednico plačilnih nalogov.

 

Pobot lahko nato:

  • s klikom na Potrdi lahko vnesemo datum pobota in ga ponovno potrdimo.
  • s klikom na Preklic izstavitve pa lahko predlog za pobot pobrišemo, vnesemo novega ali obstoječega izstavimo.
     
Kategorije: