Določanje licenc plačnika - Maksi Računovodstvo

Licence Maksi Računovodstvo omogočajo vodenje neomejenega števila organizacij z vsemi funkcionalnostmi Minimaxa, vključno s knjigovodstvom in letnimi obdelavami.

Namenjena je računovodskim servisom in drugim organizacijam, ki vodijo knjigovodstvo za več organizacij.

Število licenc Maksi Računovodstva pomeni število sočasnih dostopov uporabnikov plačnika. Najmanjše število je ena licenca.

Uporabniki plačnika imajo pravice za vse obdelave (vsi moduli s knjiženjem vred).

Pravic uporabnika plačnika ne moremo omejiti na posamezne module ali zgolj preglede podatkov.

Za vsakega uporabnika plačnika pa lahko določimo, do katerih organizacij ima dostop.

 

Določanje licenc plačnika (Maksi Računovodstvo)

1. Na vstopni strani izberemo Plačnik .

2. Običajno imamo dostop do enega plačnika, v tem primeru se prikaže preglednica z obračunskimi podatki (podatki za fakturiranje, cene licenc, …).

Če imamo dostop do več plačnikov, na seznamu izberemo tistega, kjer želimo spreminjati licence, nato se prikaže preglednica.

3.  Če želimo spremeniti število licenc , kliknemo na Urejanje licenc. Odpre se vnosno okno, kjer izberemo možnost "Urejati želim licenco za računovodski servis" > ponudi se polje za vnos licenc 

  • Urejamo lahko licenco za računovodski servis ali licenco za vodenje ene organizacije.

 

4.  Vsaka sprememba licenc ostane zabeležena v preglednici na zavihku Pretekle licence in omogoča uporabniku pregled nad spremembami števila licenc.

5. Z dodajanjem kljukice na "Število sočasnih dostopov" se ponudi možnost za vnos števila licenc < Vnesemo skupno število licenc, ki jih želimo po novem imeti (najmanjše število je ena).

Število licenc pomeni število istočasnih dostopov s strani uporabnikov plačnika in ni omejeno s številom uporabnikov. Na podlagi vnesenega števila licenc se bo v polju vrednost izračunal skupni znesek za plačilo.

6. Kliknemo Posodobi licenco.

7. Na preglednici licenc se pojavi nov zapis s podatki o licencah.

Na enak način tudi zmanjšujemo število licenc.