Urejanje dostopa uporabnikom do posameznih organizacij

 

Uporabniki so vezani na licence maksi Računovodstvo. Običajno so to delavci v računovodskem servisu.

Uporabnik ima dostop do posameznih organizacij, ki jih določimo in do vseh modulov z vsemi pravicami, ki jih lahko poljubno omejujemo.

 

Določanja pravic uporabnikom

1. Administrator  vstopi v program Minimax in na vstopni strani izbere Plačnik .

2. Izbere Uporabniki.

3. Na seznamu se prikažejo vsi uporabniki. Pri uporabniku, kjer želimo spremeniti dostop do organizacij, izberemo Organizacije.

4. Omogočimo dostop do posamezne organizacije (kljukica) ali onemogočimo dostop (brez kljukice).

5. Kliknemo Zapri.

6. Ko se uporabnik plačnika ponovno prijavi v sistem, bo na seznamu videl organizacije, do katerih ima dodeljen dostop.

 

Odjava iz organizacije

Če ne želimo več dostopati do organizacije, na vstopni strani izberemo Plačnik , nato  Moj profil ter pri organizaciji, do katere ne želimo več dostopati izberemo odstrani me iz organizacije, tako ne bomo več dostopali do podatkov odstranjene organizacije.

 

Dodajanje novega uporabnika

Brisanje uporabnika