DocumentNumbering (Številčenje)

Splošno navodilo:

SL: Številčenje dokumentov

API dokumentacija:

https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/DocumentNumbering

Kratek opis

Omogočeno je branje številčenj.

 

DocumentNumbering - podatki za številčenje dokumentov

DocumentNumbering

Podatek

Opis

Document

Oznaka dokumenta

  • IR - številčenje za izdane račune,
  • PD - številčenje za predračune
Code Šifra številčenja
Name Naziv številčenja
ReferenceNumber Številka za referenco
Default

Se predlaga

  • D - da,
  • N - ne