Dobropis za osnovno sredstvo

 

Vnos prejetega dobropisa za osnovno sredstvo, ki je že v uporabi.

V meniju Poslovanje > izberemo Prejeti računi.

Vnesemo podatke prejetega dobropisa.

 

Dodajanje odhodkov

1. Na spustnem seznamu izberemo odhodek 0270 ali 0470 (prehodni konto) z ustrezno stopnjo DDV.

2. Program prikaže polje > Osnovno sredstvo.

3. Na spustnem seznamu izberemo osnovno sredstvo, na katerega se nanaša dobropis.

4. Izberemo: Takoj v uporabo in poveča se nabavna vrednost. (Ker je znesek negativen, se bo vrednost zmanjšala)

5. Preverimo Znesek osnove izbranega odhodka in DDV.

6. Kliknemo Shrani vrstico.

7. Račun potrdimo.

Kategorije: