Dobropis (storno izdanega računa)

 

Storno računa lahko naredimo z dobropisom.

1. V meniju Izdani računi izberemo račun.

2. Izberemo Kopiraj > V dobropis.

3. program pripravi nov dokument  z enakimi podatki, kot jih ima račun, le KOLIČINA  ima negativno vrednost.

4. Uredimo podatke v glavi računa (datumi) in na vrstici artikla (vrednost), če je vrednost različna.

5. Dobropis potrdimo s klikom na Izstavi.

6. Program samodejno zapre odprto postavko (zmanjša terjatev za vrednost dobropisa).

 

 

Popravek računa v istem davčnem obdobju

Če želimo stornirati račun za davčno obdobje, ki še ni zaključeno, lahko račun tudi prekličemo, podatke popravimo in račun ponovno potrdimo. V tem primeru se predhodno uskladimo s kupcem.
Na ta način v skladu z zakonodajo ne moremo urejanti le gotovinskih računov.

Dobropis – vpis v davčne evidence.

Zapiranje odprtih postavk za dobropise.