Dnevni iztržek za vrednostno maloprodajo

 

Vnos dnevnega iztržka za poslovalnico maloprodaje se razlikuje od vnosa "klasičnega" dnevnega iztržka v tem, da omogoča vnos podatkov o prodajni vrednosti ter DDV-ju od prodajne vrednosti.

Na podlagi teh podatkov poknjiži program promet za izbrano poslovalnico vrednostne maloprodaje.

Na vnosu dnevnega iztržka izberemo analitiko poslovalnice vrednostne maloprodaje iz spustnega seznama.

 

Računi, ki niso v iztržku

Izbrana analitika poslovalnice maloprodaje, pri vnosu računov, ki niso v iztržku,  prikaže polja za vnos prodajne vrednosti z DDV in DDV-ja od prodajne vrednosti.

S potrditvijo iztržka program pripravi promet negotovinske prodaje za izbrano poslovalnico v meniju Poslovnaje > Maloprodaja.

Lastna raba

Izbira analitike za poslovalnico maloprodaje omogoča vnos lastne rabe.

1. Izberemo konto lastne rabe.

2. Vnesemo prodajno vrednost z DDV.

3. Vnesemo DDV od prodajne vrednosti.

4. Vnesemo nabavno vrednost.

5. Poljubno dodamo Opis

6. Klikmeno  potrdi.

Vnos podatkov s potrditvijo iztržka pripravi promet lastne rabe za izbrano poslovalnico.

Potrditev iztržka pripravi promet v meniju Poslovanje > Maloprodaja.

Kategorije: