Dnevni iztržek

 

Obdelava dnevnega iztržka pomeni vnos podatkov o dnevnem iztržku iz registrskih blagajn, z namenom knjiženja in evidentiranja za potrebe DDV.

1. V meniju Poslovanje > Dnevni iztržek

2. Na preglednici je seznam vnesenih dnevnih iztržkov, sortiranih po datumu (od zadnjega vnesenega do najstarejšega).Iztržke iščemo po Analitikah in Datumu od-do, ki jih sortiramo s klikom na naziv stolpca.

Na dnevnem iztržku vnašamo:

  • gotovino v domači denarni enoti,
  • gotovino v tuji denarni enoti
  • druge vrste iztržkov, ki niso gotovina (kartice, boni …).
  • Za potrebe knjigovodstva DDV lahko vnesemo podatke iz računov zavezancem za DDV, ki so v iztržku, (plačani v blagajno.)
  • Za potrebe izterjave in za potrebe knjigovodstva DDV lahko vnesemo podatke iz računov, ki niso v iztržku, (niso bili plačani in so izdani na osnovi naročilnice oziroma dobave blaga ali storitev).

 

 

Vnos dnevnega iztržka

Urejanje dnevnega iztržka

Brisanje dnevnega iztržka

Povezava dnevnega iztržka z blagajno

Dnevni iztržek za vrednostno maloprodajo
 

Kategorije: