Napoteni delavci - posebna davčna osnova po 45. a členu ZDoh(2)

 

Znesek plače in nadomestila plače, ki se v skladu s prvim odstavkom 45.a člena ZDoh, ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, se vpiše v polje B20 Izvzem iz davčne osnove po 45.a členu ZDoh-2.

 

V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, ki ga delavec doseže v okviru napotitve na čezmejno opravljanje dela, se ne všteva znesek v višini 20% plače oziroma nadomestila, prejetega za opravljanje dela v okviru te napotitve, vendar ne več kot 1000EUR za izplačila v posameznem mesecu.

 

Za posebno obravnavo morajo biti izpolnjeni določeni pogoji, katere preverite ne tej povezavi.

 

1. Izberemo > Šifrant > Delavci.

2. Kliknemo na delavca, kateremu želimo urediti nastavitev.

3. Izberemo Uredi ter zavihek Podatki za osebne prejemke.

4. Pri zavihku Podatki za dohodnino, dodamo kljukico na polju Posebna davčna osnova po 45.a členu ZDoh(2).

 

 

5. Kliknemo Shrani.

6. V meniju > Plače > Obračun plač  obračunamo plačo.

7. Na drugem koraku, pri delavcu uredimo ure Redno delo - napoteni delavci.

8. Vpišemo Število enot: ure, ki jih je delavec opravil kot napoteni.

9. Na enoto: določimo urno postavko na enoto - POMEMBNO - vnesemo urno postavko rednega dela kot je predpisana v državi v katero je delavec napoten (minimalna plača).

10. Odstotek: program predlaga 100%. Če imamo posebnosti lahko procent (%) uredimo.

11. Zaporedna številka meseca: vpišemo zaporedno številko meseca.

12. Datum od: vpišemo začetni datum napotitve.

13. Datum do: vpišemo zadnji datum napotitve.

14. Datum prve napotitve: vpišemo datum prve napotitve.

15. Vnose potrdimo in zaključimo obračun plače.

 

 

Kaj program pripravi

Program pripravi ločen REK1 za detaširane delavce, kjer zapiše podatke v analitični del pod posebne podatke (A011a, A011b in A011c) in tudi v dodatne podatke - dohodki iz zaposlitve (polje B020).