Napoteni ( detaširani ) delavci

 

Navodilo se nanaša na obračun plače za napotene oz. detaširane delavce.

Delavec je »napoteni delavec«, kadar je zaposlen v eni državi članici, a ga njegov delodajalec začasno napoti opravljati delo v drugo državo članico.

Ponudnik storitev lahko na primer pridobi naročilo v drugi državi in svoje zaposlene v to državo napoti izvajati naročilo. Tako zagotavljanje storitev, kadar so zaposleni poslani na delo v drugo državo članico, kot je tista, kjer običajno delajo, privede do posebne kategorije delavcev, do t.i. napotenih ali detaširanih delavcev.

Delavec, ki je napoten na delo v drugo državo, ostane zavarovan v državi osnovne zaposlitve, kar pomeni, da še naprej plačuje prispevke v sistem socialne varnosti v tej državi.

 

Vnos v šifrant delavcev

Obračun plače za napotene delavce v programu Minimax

Posebnosti oziroma primeri obračuna plače v povezavi z napotenimi delavci

 

Vnos v šifrant delavcev

1. V meniju Šifranti > Delavci.

2. Izberemo zaposlenega in gumb "Uredi".

3. Izberemo > Podatki za osebne prejemke .

3. Na polju> vrsta zaposlitve > določimo "ZAPOSLENI DELAVEC".

4. Shrani.

 

Obračun plače za napotene delavce v programu Minimax

 

Na drugem koraku obračuna plače pri delavcu uredimo podatke:

1. Najprej vnesemo vrsto izplačila > redno delo - napoteni delavci ter vnesemo:

- število ur (napotitve)

- na enoto (vnesemo urno postavko rednega dela)

  •   V primeru, da imamo za napotitev večji del ur znotraj enega meseca, bo program pri vnosu novega obračuna upošteval urno postavko rednega dela iz predhodnega obračuna za napotitev.

- Odstotek (predlaga 100%, pustimo predlagano)

- Datum Od in Datum Do > podatek je razviden na vrstici obračuna ter na plačilni listini.  (program upošteva podatke v analitičnem delu REK obrazca za napotenega delavca)

- Izberemo Potrdi.

 

2. Pri vnosu izplačila Napoteni delavci - dodatek za delo v tujini:

  • določimo Redno delo - Napotitev (napotitev od - do v obsegu x ur),
  • ter vnesemo znesek dodatka, ki pripada delavcu .

 

Od dodatka se ne obračunajo prispevki iz in na plače in se obračuna dohodnina.

 

 

3. V primeru, da je v času, ko je delavec napoten hkrati tudi praznik, oziroma ima delavec boleznino, pri izbrani vrsti izplačila določimo na polju Redno delo - napotitev:

- ali je v okviru napotitve > program bo ure in znesek upošteval v REK obrazcu za napotenega.

- oz. ni v okviru napotitve > Program bo ure in znesek upošteval v REK 1 obrazcu.

 

 

4. Uredimo vsa povračila, katera se nanašajo na obračun napotenega delavca.

   Pri izbranih vrstah povračil določimo na polju Redno delo - napotitev:

- ali je v okviru napotitve > program bo ure in znesek upošteval v REK obrazcu za napotenega.

- oz. ni v okviru napotitve > Program bo ure in znesek upošteval v REK 1 obrazcu.

 

- Obračun zaključimo.

 

 

Posebnosti oziroma primeri obračuna plače v povezavi z napotenimi delavci

 

1. Obračun plače za napotene delavce v primeru posebnosti po 45.a členu ZDoh, kjer se na obrazcu REK1 napoteni, polni polje B20.

Več o napotitvi na čezmejno opravljanje dela po 45.a členu lahko preverite na tej povezavi.

2. Za obračun plače za voznike v mednarodnem prometu vnesemo Povračila stroškov za napotene delavce. Na podlagi te izbire, program zapiše vrednosti v ustrezna polja na REK 1 obrazcu.

 

Kaj program pripravi?

Pri napotenih delavcih je vrsta dohodka na obrazcu REK-1 1091, ta se razlikuje od vrste dohodka pri plačah, zato program za delavce s tem dodatkom pripravi dodaten obrazec REK-1, poimenovan REK-1 napoteni delavci.

Pri obračunu plače za napotenega delavca program obrazca ZAP-M ne pripravi.

 

POMEMBNO!

V primeru, da v okviru enega meseca obračunamo različne datume napotitev in rednega dela (obdobja od-do), program v analitični del REK-1 obrazca za redno delo (navadni) v polje M01 ne polni ločeno datumov in ur za redno delo.

Podatke ročno uredimo v eDavkih.