Delovni nalogi

 

Delovni nalog je interni dokument, ki je namenjen naročanju in spremljanju dogodkov znotraj organizacije. Povezan je z materialnim in blagovnim poslovanjem

1 .V meniju Poslovanje > Delovni nalogi.

2. Kliknemo Nov.

Vnosno okno delovnega naloga je razdeljeno na dva glavna dela in sicer na glavo naloga, kjer so splošni podatki o naročilu (datumi, kupec, veza), in vrstice naročila, ki vsebujejo podatke o posameznih artiklih, količinah in drugo.

 

Vnos glave naloga

Osnovni podatki

1. Številka: Ta podatek se vpiše samodejno v okviru leta, ki je določeno z datumom, in je ne moremo spreminjati.

2. Datum: Vnesemo datum naloga.

3. Rok: Vnesemo datum predvidene izvedbe.

4. Stranka: Izberemo jo iz spustnega seznama. Podatke o stranki lahko spreminjamo z gumbom Uredi, lahko pa tudi vnesemo novo stranko z gumbom Nov.

5. Analitika: Izberemo jo lahko iz spustnega seznama.

6. Veza: Vnesemo poljubno vezo.

 

Opisi na tiskanju

1. Izberemo Vrsto izpisa, ki predstavlja predlogo za tiskanje delovnega naloga. Besedila (vzorce za račune) dodajamo s klikom na ikono + in urejamo s klikom na ikono svinčnik.

2. V poljih Opis zgoraj in Opis Spodaj urejamo opis samo za ta delovni nalog, sicer izpise urejamo v nastavitvah izpisov.

 

Opomba

Namenjena je notranji uporabi, se ne izpiše na izpisu naloga.

 

Vnos vrstic delovnega naloga

1. Artikel izberemo iz spustnega seznama

2. Vnesemo količino.

3. Vnesemo ceno.

4. Opis: besedilo se izpiše na delovnem nalogu.

5. Kliknemo Dodaj vrstico > artikel prenese na vrstico naročila.

6. Če je artikel, ki smo ga izbrali tipa Izdelek ali Polizdelek, lahko na vnosu delovnega naloga dodajamo > sestavnico .

 • Popravljanje posamezne vrstice je mogoče s klikom  .
 • Brisanje posamezne vrstice je mogoče s klikom  .

Po končanem vnosu podatkov lahko z gumbi v orodni vrstici:

 • Shranimo delovni nalog (gumb Shrani) ali
 • Opustimo vnos naloga (gumb Opusti): izgubljene bodo vse spremembe.
 • Shranimo in nadaljujemo z vnosom novega delovnega naloga (Shrani in Nov).

 

Pogled delovnega naloga

1. Na pogledu "še ne potrjenega naloga" so naslednji gumbi:

 • Nov: Vnos novega naloga.
 • Uredi: Urejanje naloga, vnos vrstic, brisanje…
 • Briši: Brisanje vseh podatkov naloga.
 • Natisni: Natisne delovni nalog.
 • Pošlji po e-pošti: dokument pošljemo po e-pošti.
 • Potrdi: Potrditev naloga in zapis sistemskega datuma potrditve.
 • Kopiraj v delovni nalog: Kopiranje celotne vsebine naloga v nov delovni nalog.

 

​2. Na pogledu "potrjenega naloga" se prikažejo še gumbi:

 • Prekliči potrditev: Preklic potrditve za ponovno urejanje naloga.
 • Zaključi: Zaključevanje naloga in zapis sistemskega datuma zaključka.
 • Razveljavi: Razveljavitev naloga in zapis sistemskega datuma razveljavitve.
 • V prejem: Kopira izdelke oz. polizdelke v prejem.
 • V izdajo: Kopira porabo po sestavnicah v izdajo.
 • Kopiraj v račun: Kopira izdelke oz. polizdelke v izdani račun.
 • Kopiraj v predračun: Kopira izdelke oz. polizdelke v predračun.
Kategorije: