Delna trajna izločitev osnovnega sredstva

 

V kolikor imamo na osnovnem sredstvu vnešeno večje število količin in želimo delno izločiti količino, uredimo lahko na dva načina:

 

1. Trajna izločitev celotne količine

Na osnovnem sredstvu zberemo trajna izločitev, v tem primeru bo program trajno izločil celotno količino.

 

 Omenjeni način je veliko lažji, vedar imamo v tem primeru znotraj menija osnovnih sredstev in v registru, vnešenih več zapisov z istim nazivom.

 

2. Ročni vnos prometa

Delno trajno izločitev lahko uredimo tudi z ročnim vnosom prometa.

  • Najprej izberemo želeno osnovno sredstvo in s klikom uredi spremenimo količino.  Zapis shranimo.

 

 

  • Nato, s klikom promet vnesemo, oziroma ustrezno zmanjšamo nabavno vrednost in popravek vrednosti (v minus).
  • S tem smo sedaj samo uredili stanje na osnovnem sredstvu,
  • Popravek nato še knjižimo > Uredimo znotraj menija dvostavnega knjigovodstva z vnosom nove temeljnice.

 

Kategorije: