Delna razbremenitev zalog na osnovi prejetega naročila

 

Ko na zalogi nimamo celotne naročene količine artiklov, lahko delno dobavimo količino, ki jo imamo na zalogi. Naknadno dobavimo še manjkajočo količino.

Delna razbremenitev

1. V meniju Poslovanje > Prejeta naročila.

2. Vnesemo prejeto naročilo.

3. Na vnesenem prejetem naročilu izberemo Razbremenitev zalog, ki nam odpre okno s prikazom podatkov:

 

Za posamezni naročeni artikel imamo prikazane podatke o:

 1. Nazivu artikla
 2. Skladišču
 3. Merski enoti
 4. Naročeni količini
 5. Že dobavljeni količini
 6. Manjkajoči količini, ki mora še biti dobavljena
 7. Trenutni količini na zalogi
 8. Ter količino, ki jo želimo dobaviti , v okviru količine ki jo imamo na zalogi, katero lahko ročno spremenimo.

 

Izbira gumba "Naredi izdajo" pripravi promet izdaje v zalogah za količino vpisano v stolpcu Razbremeni.

 

Kako preverim manjkajočo dobavo?

Za naročila kjer zaloga ni bila razbremenjena v celoti, lahko preverimo manjkajočo dobavo tako, da na preglednici prejetih naročil izberemo gumb za napredno iskanje > Na polju > podatki o dobavi, dodamo kljukico.

Iščemo lahko med naročili, ki so dobavljena:

 • v celoti
 • ni dobave
 • delno dobavljena

 

Na preglednici prikazanih naročil, za naročila, ki niso še dobavljena oziroma so dobavljena samo delno, pripravimo neposredno razbremenitev s klikom na povezavo v vrstici preglednice (Delno, Ni dobave).

 

Kategorije: