Delna oprostitev plačila prispevkov za starejše delavce in vračilo prispevkov za prvo zaposlitev

 

S 1.1.2016 se omenjena oprostitev ukinja.

 

Zakon ZPIZ-2 omogoča delno oprostitev prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za starejše delavce in vračilo teh prispevkov za prvo zaposlitev.

V 156. členu določa delno oprostitev plačevanja prispevkov za starejše, in sicer:

  • 30 % prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti,
  • ter 50 %  prispevkov delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za delavce, ki izpolnjujejo starostni pogoj za pridobitev pravice do predčasne pokojnine po drugem odstavku 29. člena zakona ZPIS-2.

V 157. členu pa navaja primere za vračilo prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev.

Za delavce, ki izpolnjujejo katerega izmed zgornjih pogojev, omogoča Minimax obračun v skladu z zakonodajo.
 

Vnos podatkov v šifrantu Delavci

Če v polju Vrsta zaposlitve izberemo podatek Zaposlen delavec, se prikažejo možnosti za oznako vrste subvencije.
 

Glede na izbrano vrsto subvencije program obračuna prispevke na naslednji način:

 

Subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let starosti

To subvencijo program izračuna samodejno, na podlagi datum rojstva delavca in izbrano vrsto subvencije »Brez subvencije ali subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let«.

Program izračuna starost delavca na podlagi podatka »Datuma rojstva« na delavcu in na podlagi obdobja za katerega delamo obračun plače.
Če program ugotovi, da je v obdobju, za katerega delamo obračun plače, delavec dopolnil 60 let starosti ali ima več kot 60 let, mu prispevke delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zmanjša za 30 %.

 

Subvencija za prvo zaposlitev mladih in mater, ki skrbijo za otroka do tretjega leta starosti

V primeru, da koristimo to subvencijo, moramo na delavcu v polju vrsta subvencije izbrati »Prva zaposlitev za nedoločen čas mladih do 26. leta in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta«.  

Program, za takega delavca, obračuna vse prispevke, vendar se na obrazcu REK-1 ti podatki vpišejo v posebna polja namenjena tej subvenciji. Delodajalec naknadno zahteva vračilo prispevkov.

 

Subvencija za izpolnitev starostnega pogoja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine:

V primeru, da koristimo to subvencijo, moramo na delavcu v polju vrsta subvencije izbrati »Izpolnitev starostnega pogoja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine«.  

Program temu delavcu obračuna 50 % prispevkov delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kategorije: