Delna oprostitev plačila prispevkov PIZ za nove sp-je (po 1.7.2013)

 

S 1. 7. 2013 velja zakonodaja, po kateri so samozaposleni v prvih 12 mesecih poslovanja oproščeni plačila prispevka PIZ zavarovanca in delodajalca v višini 50 % prispevka, v naslednjih 12 mesecih pa v višini 30 % zneska prispevka.

Oprostitev velja za samozaposlene z začetkom poslovanja (prvi vpis v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco) od vključno 1. 7. 2013 dalje.

Minimax vsebuje dopolnitev, ki deluje v skladu z zgoraj navedenimi pravili.

Program na podlagi podatka "Datum začetka poslovanja" v Nastavitvah organizacije pravilno izračuna prispevke.

Za vse samozaposlene osebe, ki imajo v polju "Datum začetka poslovanja" vpisan datum, ki je večji ali enak 01. 07. 2013, program samodejno obračuna 50 % prispevek PIZ (zavarovanca in delodajalca) v prvih 12 mesecih in 30 % v naslednjih 12 mesecih.

 

Konec enoletnega obdobja

V kolikor imamo začetek poslovanja sredi meseca, program na podlagi avtomatizma, ob izteku prvega leta, pri obračunu plače pripravi dva obrazca OPSVZ, katera posredujemo direktno na spletni portal eDavkov.

 

Kategorije: