Delna oprostitev plačila prispevkov PIZ za nove sp-je (4.7.2013)

 

Dopolnitev programa

S 1. 7. 2013 je začela veljati zakonodaja, po kateri so samozaposleni prvih 12 mesecih poslovanja oproščeni plačila prispevka PIZ zavarovanca in delodajalca v višini 50 % prispevka, v naslednjih 12 mesecih pa v višini 30 % zneska prispevka.

Oprostitev velja za samozaposlene z začetkom poslovanja (prvi vpis v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco) od vključno 1. 7. 2013 dalje.

MiniMAX vsebuje dopolnitev, ki deluje v skladu z zgoraj navedenimi pravili.

 

Kategorije: