Delavci - navodila za uvoz v Minimax (excel)

 

Šifrant delavcev v Minimax uvažamo preko xml ali CSV datoteke.

Navodilo se nanaša za uvoz podatkov preko CSV datoteke (excel).

Za uvoz je pripravljena predloga, ki jo shranimo na svoj računalnik, napolnimo s svojimi podatki in datoteko nato uvozimo.

Z uvozom se napolnijo podatki delavcev v meniju šifranti > delavci.

 

Priprava predloge

V meniju Nastavitve   > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

1. Na seznamu možnih uvozov izberemo Delavci.

2. Izberemo možnost Pripravi naj se predloga in kliknemo na gumb Pripravi predlogo.

3. Datoteko shranimo na računalnik.

 

Vnos podatkov po predlogi

V nadaljevanju je navodilo, kako pravilno vnesete podatke v predlogo, da lahko datoteko s svojimi podatki nato na istem mestu uvozimo v Minimax.

Vsebine in zaporedja stolpcev ne smemo spreminjati. Podatke lahko v polja prilepimo iz drugih datotek ali pa jih vnesemo sami.

Program pri izvozu preglednice delavcev v excel pripravi izpolnjeno predlogo za uvoz delavcev.

 

Šifra

Podatek je potrebno obvezno izpolniti.

Šifra je lahko sestavljena iz številk in črk.

Primer šifre: 1

 

Ime

Podatek je potrebno obvezno izpolniti.

Primer imena: Jaka

 

Priimek

Podatek je potrebno obvezno izpolniti.

Primer priimka: Novak

 

Datum rojstva

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013

 

Spol

 • M - moški
 • Z - ženski

Primer: M

 

EMŠO

Vnese se EMŠO delavca.

 

Davčna številka

Vnesemo davčno številko delavca

Primer davčne številke: 12345678

 

Naslov

Primer naslova: Slovenska cesta 10

 

Pošta

Vnesemo poštno številko pošte.

Primer pošte: 5290

 

Kraj pošte

Vnesemo kraj pošte.

Primer kraja pošte: Šempeter pri Gorici

 

Država prebivanja

Država iz šifranta držav v Minimaxu. Najdete ga v Minimaxu v šifrantu Delavci, spustni seznam Država prebivanja.

Primer za državo Slovenija: SI

 

Država rezidentstva

Država iz šifranta držav v Minimaxu. Najdete ga v Minimaxu v šifrantu Delavci, spustni seznam Država rezidentstva.

Primer za državo Slovenija: SI

 

Začetek IBAN

Vnese se začetek IBAN.

Primer: SI56

 

TRR

Vnesemo številko TRR-ja brez presledkov in brez predpone SI56. Predpono vpišemo v začetek IBAN.

Primer TRR-ja: 100001002222333

 

BIC

BIC koda banke za TRR.

Primer BIC: ABCD1234

 

Analitika

Vnese se šifro analitike. Analitika mora biti pred uvozom delavca že vnesena v šifrant analitik.

 

Vrsta zaposlitve

Mogoče je vnesti naslednje vrste zaposlitve:

 • ZD - zaposlen delavec,
 • ZL - zaposlen lastnik,
 • ZAP - zaposlen drugod,
 • DSP - dijak ali študent na obvezni praksi,
 • ZJD - zaposleni delavec - javna dela.

Primer: ZD

 

Datum zaposlitve

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013

 

Datum prekinitve

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL.

Primer datuma: 1.1.2013

 

Datum zaposlitve za določen čas

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL. Podatek se vnaša, če je izbrana Vrsta zaposlitve: zaposlen delavec.

Primer datuma: 1.1.2015

 

Datum prekinitve za določen čas

Datum zapisujemo v obliki DD.MM.LLLL. Podatek se vnaša, če je izbrana Vrsta zaposlitve: zaposlen delavec.

Primer datuma: 31.1.2015

 

Zavarovalna podlaga

Podatek se vnaša pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Izbira iz:

 • 005 - Podlaga 005
 • 104 - Podlaga 104
 • 040in112 - Podlaga 040 + 112
 • 040 - Podlaga 040
 • 103 - Podlaga 103

 

Zavarovalna osnova

Podatek se vnaša pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Izbira iz:

 • MINOSN - Minimalna osnova,
 • MIN - Najnižja pokojninska osnova,
 • NIZ - 0,6 x povprečna plača,
 • 1,5 - 0,9 x povprečna plača,
 • 2 - 1,2 x povprečna plača,
 • 2,5 - 1,5 x povprečna plača,
 • 3 - 1,8 x povprečna plača,
 • 3,5 - 2,1 x povprečna plača,
 • VIS - 2,4 x povprečna plača,
 • MAX - Maksimalna osnova,
 • VNS - Vnos zneska.

Primer: MINOSN

 

Znesek zavarovalne osnove

Podatek se vnaša pri Zavarovalna osnova: VNS

Primer: 930,00

 

Znižanje zavarovalne osnove

Podatek se vnaša pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

 • D - Da,
 • N - Ne.

 

Odstotek znižanja zavarovalne osnove

Podatek se vnaša pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Primer: 20

 

Obračun od višje zavarovalne osnove

Podatek se vnaša pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

 • D - Da,
 • N - Ne.

 

Znesek višje zavarovalne osnove

Podatek se vnaša pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo.

Primer: 1006,42

 

Prispevki se odtegnejo od nagrade

Podatek se vnaša pri Vrsti zaposlitve: zaposlen lastnik, če organizacija ni društvo ali zasebnik.

 • D - Da,
 • N - Ne.

 

Osnova za urno postavko

Podatek se vnaša, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik).

 • B - Bruto plače na mesec,
 • T - Točk na uro,
 • N - Neto plače na mesec,
 • M - Točk na mesec,
 • A - Minimalna plača.

Primer: B

 

Vrednost osnove za urno postavko

Podatek se vnaša, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik) in če ni izbrana Osnova za urno postavko minimalna plača.

Primer: 1500

 

Osnova za prevoz na delo

Izbira iz:

 • D - Na delovni dan,
 • K - Km na dan,
 • M - Na mesec za delovne dneve,
 • F - Na mesec,
 • N - Prevoz na delo se ne obračunava

Primer: D

 

Vrednost osnove za prevoz na delo

Vrednost glede na izbrano osnovo za prevoz na delo.

Primer: 13,78

 

Št. ur zaposlitve na teden

Primer: 40

 

Št. dni zaposlitve na teden

Primer: 5

 

Kolektivna pogodba

Podatek se vnaša, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik).

 • D - Da,
 • N - Ne.

 

Obračun avtomatskih izplačil

Podatek se vnaša, če Vrsta zaposlitve ni zaposleni lastnik (na organizaciji zasebnik).

 • D - Da,
 • N - Ne.

 

Leta delovne dobe pred zaposlitvijo

Primer: 0

 

Meseci delovne dobe pred zaposlitvijo

Primer: 11

 

Dnevi delovne dobe pred zaposlitvijo

Primer: 29

 

Leta delovne dobe v organizaciji pred zaposlitvijo

Primer: 3

 

Meseci delovne dobe v organizaciji pred zaposlitvijo

Primer: 1

 

Dnevi delovne dobe v organizaciji pred zaposlitvijo

Primer: 0

 

Leto urne postavke za refundacijo

Primer: 2014

 

Splošna olajšava

Izbira iz:

 • D - Navadna,
 • N - Ni,
 • V - Povečana,
 • Z - Ročni vnos olajšave.

Primer: D

 

Znesek splošne olajšave

Podatek se vnaša, če je izbran ročni vnos olajšave.

Primer: 368,22

 

Osebna olajšava za invalidnost

Izbira iz:

 • D - Da,
 • N - Ne.

 

Glavni delodajalec

Izbira iz:

 • D - Da,
 • N - Ne.

Primer: D

 

Odstotek dohodnine

Primer: 16

 

Oprostitev davka - mednarodne pogodbe

Izbira iz:

 • D - Da,
 • N - Ne.

Primer: N

 

Odstotek davka - mednarodne pogodbe

Podatek se vpiše,  je izbrana oprostitev davka - mednarodne pogodbe.

Primer: 16

 

Št. potrdila oz. odločbe - mednarodne pogodbe

Podatek se vpiše,  je izbrana oprostitev davka - mednarodne pogodbe.

 

Vrsta subvencije

Izbira iz:

 • N - Brez subvencije ali subvencija za delavce, ki so dopolnili 60 let,
 • M - Prva zaposlitev za nedoločen čas mladih do 26. leta in mater, ki skrbijo za otroka do 3. leta,
 • P - Izpolnitev starostnega pogoja za pridobitev pravice do predčasne pokojnine,
 • Z - Zaposlitev osebe mlajše od 30 let po ZIUPTDSV

Primer: N

 

Polovična invalidnost

Izbira iz:

 • D - Polovična invalidnost,
 • N - Ni.

 

Invalid nad kvoto

Izbira iz:

 • D - Da,
 • N - Ne.

 

Št. zadeve za invalidnino

 

Šifra davčne uprave

Podatek se vnaša, če je vrsta zaposlitve: zaposleni lastnik.

Primer: 44

 

Št. za zavod za zdravstveno zavarovanje

Vnos številke za zavod za zdravstveno zavarovanje.

 

Reg. št. zavezanca ZPIZ

Vnos registrske številke zavezanca ZPIZ.

 

Opomba

Vnos opombe.

 

Uporaba

Izbira iz:

 • D - Da,
 • N - Ne.

 

 

Shranjevanje dokumenta

Dokument shranimo s klikom na Datoteka > Shrani (File > Save). Ko prikaže opozorilo, da dokument morda ni združljiv z Unicode formatom, kliknimo > Da (Yes).

 

Uvoz datoteke s podatki v Minimax

Datoteko s podatki nato uvozimo v Minimax na istem mestu, kjer smo prevzeli predlogo.

V meniju Nastavitve   > Uvozi podatkov izberemo Uvoz iz excela.

1. Na seznamu možnih uvozov izberemo Delavci.

2. Izberemo možnost Podatki naj se uvozijo in kliknemo  Uvozi podatke.

 

Program izpiše poročilo o uvozu.

 

Uvožene delavce nato v šifrantu delavcev uredimo in jim nastavimo znesek plače, vrsto zaposlitve, ...