Davek na finančne storitve

 

Za obračun Davka na finančne storitve uredimo sledeče:

Konto

V meniju Šifranti > Konti > na finančnem kontu terjatve do kupcev > določimo lastnost konta Davek na finančne storitve. 

 

 

Izdani račun

 

Pri izstavitvi računa na zavihku > Ostali podatki > Konto terjatve, izberemo konto katerega smo predhodno uredili.

 

Zajemanje podatkov v obračun deluje po pravilu "Plačane realizacije", zato se podatki prenašajo na osnovi knjižb na strani "Dobro"(plačila računov).

Program bo glede na nastavitev konta upošteval knjižbe plačil izdanih računov (po bančnem izpisku) na strani dobro in polnil podatke  ločeno po mesečnih obdobjih.

Podatke lahko vnašamo ročno in tako spremenimo predlagane podatke iz kontov.

V kolikor gre za kombinacijo različnih dejavnosti ne samo izključno finančnih storitev, je potrebno zajemanje podatkov krmiliti z različnimi konti terjatev na vnosu izdanega računa.

 

Vnos obračuna davka na finančne storitve

1. V meniju Knjigovodstvo > Davek na finančne storitve

2. Kliknemo Nov.

Podatki se samodejno prepišejo v novo obdobje na osnovi knjižb iz dvostavnega knjigovodstva.

3. Kliknemo Pošlji v e-davke , program pošlje podatke neposredno v spletni portal eDavki.

  • Kliknemo Pripravi XML za eDavke, program pripravi xml datoteko, ki jo shranimo na svoj računalnik, ter nato uvozimo.

 

Urejanje obračuna

1. Kliknemo Uredi, podatke spreminjamo, ter dodajamo vrednost morebitnih obresti ter pribitka.

  • Kliknemo Osveži podatke, program ponovno prepiše podatke iz knjižb dvostavnega knjigovodstva.

 

2. Kliknemo Potrdi, program pripravi temeljnico v dvostavnem knjigovostvu ter plačilni nalog.

 

Brisanje obračuna

 

 Potrjen obračun prekličemo > Prekliči potrditev, obračun, katerega lahko Urejamo, Osvežimo.

V kolikor ni podatkov za obračun, obračun brišemo > Briši.