Davčno potrjevanje računov v Minimaxu

 

Nastavitve davčnega potrjevanja računov uredimo prek menija > Šifranti > Elektronske naprave

 

V povezavi z omenjenim je potrebno pridobiti oziroma urediti sledeče:

1. Namensko digitalno potrdilo.

2. Podatek glede stavbe, v kateri izvajajo dejavnost (katastrska občina in številka stavbe).

3. Podatke o davčnih številkah blagajnikov oz. fakturistov za izstavljanje gotovinskih računov in računov, ki bi lahko bili plačani v gotovini.

4. Pripravljen interni akt (popis in označitev poslovnih prostorov, številčenje računov) -> 5. člen ZDavPR 

 

Kategorije: