Čakanje na delo

 

Kako pri plači obračunamo "čakanje na delo"?

1. Na drugem koraku pri obračunu plače izberemo delavca

2. Uredi  > na polju vrsti izplačila izberemo > druga dela.

3. V polje opis vpišemo "čakanje na delo" ter vnesemo ure in znesek.

4. Kliknemo Potrdi , nato še shrani.