Bruto bilanca

 

Bruto bilanco pripravimo na katerikoli dan v poslovnem letu (določenem v Knjigovodstvo > Letne obdelave), natisnemo jo s klikom na Izpis, lahko pa jo tudi izvozimo v preglednico .

 

V meniju Knjigovodstvo > Dvostavno knjigovodstvo > kliknemo Bruto bilanca. Program prikaže bruto bilanca na zadnji dan v poslovnem letu, ki vsebuje podatke vseh potrjenih temeljnic do tega dne.

 

V polja za nastavitev prikaza bruto bilance vnesemo:

1. Na dan - datum, do katerega se upoštevajo temeljnice.

2. Seštevki - izberemo prikaz kontov.

  • 1 - seštevki podkontov sešteti v enomestni konto.
  • 12 - seštevki podkontov sešteti v dvomestni konto.
  • 123 - seštevki podkontov sešteti v tromestni konto.
  • 1234... - prikaz vrstic s konti, na katerih je knjiženo.

 

3. Samo potrjeno - če odstranimo kljukico, se upoštevajo tudi temeljnice, ki so v osnutku.

4. Tiskanje naziva konta - pri tiskanju bruto bilance se poleg šifre konta natisne naziv konta, če tu kljukice ni, se natisne samo šifra konta brez naziva.

Prikaz bruto bilance z novimi nastavitvami prikažemo s klikom Najdi.

 

S klikom na Napredno iskanje   prikaz bruto bilance pripravimo bolj podrobno

1. Datum temeljnice - datum od - do katerega se upoštevajo temeljnice.

2. Konto - vnos kontov od - do. Primer: od 4 do 4999

3. Analitika - omejitev po določeni analitiki.

4. Stranka - omejitev po določeni stranki.

5. Delavec - omejitev po določenem delavcu.

6. Denarna enota - omejitev po določeni denarni enoti.

7. Davčno priznani - upoštevanje kontov, ki imajo v nastavitvah konta nastavljeno, da so davčno priznani.

8. Davčno nepriznani - upoštevanje kontov, ki imajo v nastavitvah konta nastavljeno, da so davčno nepriznani.

9. Samo potrjeno - upoštevajo se samo potrjene temeljnice, brez osnutkov.

10. Tiskanje naziva konta

11. Seštevki.

12. Opis zgoraj - besedilo, ki se bo izpisalo pred izpisom bruto bilance.

13. Opis spodaj - besedilo, ki se bo izpisalo za izpisom bruto bilance.

Prikaz bruto bilance z novimi nastavitvami prikažemo s klikom Najdi.

 

Pregled bruto bilance

Pri pregledu bruto bilance je v stolpcu ZAČETNO izpisano začetno stranje na 1.1. v poslovnem letu (temeljnice tipa OTV), promet v stolpcu PROMET, v stolpcu SKUPAJ seštevek začetnega stanja in prometa, v stolpcu KONČNO pa končno stanje na dan, na katerega je bruto bilanca pripravljena.

Podatke iz preglednice bruto bilance lahko izvozimo v datoteko CSV (excell).

 

Tiskanje bruto bilance

Bruto bilanco natisnemo s klikom Izpis.

Kategorije: