Brisanje uporabnika

 

Z brisanjem uporabnika bo ta trajno izbrisan s seznama uporabnikov tega plačnika in ne bo imel dostopa do nobene organizacije tega plačnika.

Po brisanju bo uporabnik še vedno uporabnik sistema Minimax (in ga bo mogoče dodati med uporabnike na istem ali drugem plačniku).

Če želimo uporabniku samo začasno onemogočiti dostop do organizacij, lahko to storimo brez brisanja uporabnika  s spremembo dostopa do posameznih organizacij.
 

Brisanje uporabnika

1. Administrator na vstopni strani izbere Plačnik  .

2. Kliknemo na Uporabniki.

3. Na seznamu uporabnikov izberemo uporabnika, ki ga želimo izločiti.

4. S klikom na znak X odstranimo uporabnika.

5. Če smo prepričani, da ga želimo trajno odstraniti, izberemo V redu.

6. Na seznamu uporabnikov brisanega uporabnika ne bo več in ne bo imel več dostopa do nobene organizacije plačnika.

7. Ponovno ga lahko kadar koli dodamo med uporabnike tega plačnika po postopku dodajanja novega uporabnika.