Brisanje stranke

 

V šifrantu strank imamo stranko, ki jo želimo izbrisati.

 

1. V meniju Šifranti > stranke poiščemo stranko.

2. Kliknemo na naziv stranke.

3. Izberemo gumb Briši.

4. Program javi: Res želite brisati? Izberemo V redu.

5. Stranka je izbrisana.

 

Pomembno

Šifrant strank je povezan z ostalimi deli programa, tako da je brisanje mogoče le, če stranka ni vezana na noben vneseni podatek.

V nasprotnem primeru bo program preprečil brisanje in prikazal seznam dokumentov, ki so vezani na to stranko. Če ne želite te stranke več prikazovati v spustnih seznamih, potem v nastavitvah stranke odstranite kljukico pri polju Uporaba.

Kategorije: