Brisanje potnega naloga

Brisanje nalogov odsvetujemo, ker izbrisanih številk ne moremo ponovno nadomestiti!

Postopek brisanja naloga za službeno potovanje je odvisen od statusa. 

Brišemo lahko le osnutke, preklicane naloge in naloge pripravljene za obračun, zato moramo v primeru, da ima nalog za službeno potovanje status obračunan/poknjižen, najprej preklicati obračun.

Nato lahko na pogledu naloga kliknemo Briši.

Kategorije: