Brisanje izdanih računov

 

Če želimo izbrisati izdan račun, lahko to uredimo samo pri zadnjem vnešenem računu, če je ta v osnutku.

Brisanje predhodno vnešenih računov je onemogočeno, če so le ti preklicani in s statusom -> "v osnutku".