Brisanje izdanega računa

 

1. Iz menija izberemo Poslovanje > Izdani računi.

2. Izberemo račun, ki ga želimo brisati tako, da kliknemo na številko računa ali besedo osnutek.

 

Brisanje osnutkov izdanih računov, ki še nimajo številke

Osnutke izdanih računov, ki še nimajo številke (to pomeni, da še niso bili izstavljeni), lahko zbrišemo s klikom na gumb Briši.

S klikom na V redu dokončno potrdimo brisanje osnutka računa.

 

Brisanje računov, ki že imajo številko

Ko račun prvič izstavimo, dobi zaporedno številko.

Brisanje izdanega računa, ki že ima številko, ni možno. Račun popravimo s podatki drugega računa.

Brišemo lahko le zadnji izstavljen račun, da bo naslednji novi račun dobil »njegovo« številko.

1. Izberemo izstavljen račun > klik na številko računa.

2. Račun prekličemo s klikom na Preklic izstavitve. Brisala se bo temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu in davčnih evidencah.

3. Nato izberemo Briši.

4. Brisanje dokončno potrdimo s klikom na V redu.

 

Prekličemo lahko samo račune, ki spadajo v nezaključeno obdobje za DDV. Če je račun, ki ga želimo preklicati, vključen v že zaključeni obračun za DDV, potem lahko račun urejamo samo, če prej prekličemo obračun DDV.

Kategorije: