Brisanje dnevnega iztržka

 

V meniju Poslovanje > Dnevni iztržek.

1. Izberemo dnevni iztržek, ki ga želimo brisati

2. Kliknemo datum dnevnega iztržka.

3. Potrjen dnevni iztržek prekličemo > gumb Preklic potrditve.

4. Program izpiše opozorilo, da se bodo v knjigovodstvu knjižbe zbrisale. Nadaljujemo s klikom na V redu.

2. Kliknemo Briši.

3. Program javi  Res želite brisati? >  izberemo V redu.

 

Dnevnega iztržka ne moremo brisati, če je bil že izdelan obračun DDV za obdobje, v katerem je ta iztržek.

Izbrisan dnevni iztržek ne bo več viden v preglednici dnevnega iztržka in brisale se bodo knjižbe v dvostavnem knjigovodstvu in davčnih evidencah.

Kategorije: