Bonitete

 

Kako obračunamo bonitete? 

1. Na drugem koraku pri obračunu plače izberemo delavca.

2. Kliknemo Uredi.

3. Na polju Vrsta izplačila Izberemo boniteto

4. Vpišemo znesek.

5. S klikom na Potrdi dodamo obračunsko vrstico za boniteto.

6. Po končanem vnosu vseh obračunskih postavk kliknemo na Shrani in dokončamo obračun plač.

Od vseh bonitet se avtomatično obračunavajo prispevki in dohodnina, podatki o bonitetah pa so tudi ustrezno prikazani na REK obrazcih.