Boleznina oziroma refundacija za zasebnika

 

 

Obračun boleznine pri zasebniku uredimo na naslednji način:

1. Na drugem koraku pri obračunu plače kliknemo na ime zasebnika.

2. Izberemo Uredi.

3. Pri vrsti izplačila izberemo ustrezno Boleznino ali Refundacijo

  • Pri bolezninah vpišemo šifro razloga (prepišemo z bolniškega lista),
  • pri refundacijah to ni potrebno, ker je razlog opredeljen že s samo izbiro vrste refundacije.

 

4. Vnesemo ustrezne datume in kliknemo Potrdi.

5. Po končanem vnosu kliknemo Shrani.

 

Program pripravi

  • Rekapitulacijo za azsebnika
  • Obračun prispevkov OPSVZ > podatek o urah boleznine je zapisan v polju 140 .