Avtomatični konti

 

Z avtomatičnimi konti imamo uporabniki popolni nadzor nad avtomatičnim knjiženjem vseh modulov programa.

V preglednici Avtomatičnih kontov, ki jo najdemo v Šifrantih, lahko določimo drug konto knjiženja za določeno operacijo, kot je sicer določen sistemsko.

Če nam dosedanji način knjiženja ustreza, ni seveda potrebno ničesar nastavljati in spreminjati!

 

Kako najti podatek, ki ga moramo spremeniti, če želimo drugačno knjiženje?

1. Najlažje je podatek poiskati s pomočjo konta, ki ga želimo zamenjati. Če želimo na primer knjižiti terjatev na izdanih računih na konto 12000 in ne na 1200, kot se sedaj avtomatično poknjiži ob izstavitvi računa, poiščemo na preglednici konto 1200…

2. Kliknemo na Šifro in nato gumb Uredi.

3. Izberemo drug konto knjiženja. Na tem mestu lahko tudi dodamo nov konto v šifrant.

4. Shranimo. Nov konto se prikaže na preglednici.

V prikazanem primeru se bodo od tega trenutka dalje terjatve do domačih kupcev knjižile na konto 12000. Na enak način spreminjamo vsa ostala samodejna knjiženja v programu.

Sprememba ne vpliva na že knjižene poslovne dogodke.

 

Če želimo popraviti vknjižbe že knjiženih poslovnih dogodkov, lahko to storimo na dva načina:

  • posamezne dokumente oziroma obračune prekličemo in ponovno potrdimo (upoštevale se bodo nove nastavitve za knjiženje) ali
  • če je knjižb več, lahko uporabimo enostavno orodje za zamenjavo konta knjiženja v že knjiženih temeljnicah.
Kategorije: