Arhiviranje podatkov organizacije

 

Arhiv podatkov je potrebno narediti PRED zaključkom ali brisanjem organizacije.

Predlagamo, da izpis oziroma arhiviranje podatkov uredimo po vsakem zaključenem poslovnem letu.

Obvezni podatki, ki jih moramo arhivirati za vsako poslovno leto:

Priporočamo izvoz podatkov v Excel:

 • Izdani računi
 • Prejeti računi
 • Predračuni
 • Šifrant strank
 • Kontni načrt
 • Zaloge

Preverimo, da imamo natisnjene vse dokumente:

 • izdani računi
 • temeljnice
 • obračuni DDV-O
 • knjiga I-RAČ in P-RAČ
 • blagajniški dnevniki, prejemki in izdatki
 • potni nalogi
 • zaloge: vsi dokumenti, inventura
 • obračuni plač in regresa ter drugih osebnih prejemkov

Več o izvozu podatkov iz Minimax-a.

Kategorije: