Arhiv plačilnih nalogov

 

Nalogi, ki jih shranimo v datoteko za prenos v spletno banko ali za tiskanje, se samodejno premaknejo v Arhiv plačilnih nalogov.

V stolpcu Poslano v plačilo je datum, kdaj smo to storili (in ne pomeni, da je bil nalog dejansko plačan ali knjižen).

Arhiv plačilnih nalogov

Če želimo ponovno obdelati katerega od nalogov, ga moramo najprej iz arhiva vrniti v osnovno preglednico plačilnih nalogov.

Izberemo nalog (kljukica) in kliknemo na gumb Ponovno med neplačane.

 

Kaj program pripravi?

Plačilni nalog vrne na osnovno preglednico neplačanih nalogov, kjer ga lahko urejamo, kopiramo, vključimo v datoteko za prenos na banko ali natisnemo.

 

Dokončno brisanje nalogov

V arhivu plačilnih nalogov lahko naloge tudi dokončno izbrišemo.

Naloge označimo (odkljukamo posamezne ali uporabimo ukaz Izberi vse) in kliknemo Brisanje nalogov.

Kaj program pripravi?

Plačilni nalog je nepreklicno brisan.

Kategorije: